Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Oh, yes, it's autumn / Επιτέλους φθινόπωρο


 
I love fall! Fall is exciting. It's apples and cider. It's an airborne spider. It's pumpkins in bins. It's burrs on dog's chins. It's wind blowing leaves. It's chilly red knees. It's nuts on the ground. It's a crisp dry sound. It's green leaves turning And the smell of them burning. It's clouds in the sky. It's fall. That's why... I love fall.

Author Unknown 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου