Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Dreaming


“Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams.”


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου